Blogs

Enterprise Social Network news & useful tips


LÀM THẾ NÀO ĐỂ CRM TRỞ THÀNH MỘT HỆ THỐNG ĐƯỢC NHÂN VIÊN YÊU THÍCH SỬ DỤNG?

Đối với các nhân viên kinh doanh, trong nhiều trường hợp luôn có một mối quan hệ yêu - ghét với phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) nhưng đa phần họ đều cảm thấy không thích phần mềm này. Ngày nay, tỉ lệ này dần giảm xuống bởi một thế hệ đại diện bán hàng mới đã bắt đầu phát triển việc sử dụng CRM hàng ngày.
22 Dec 2016 | 0 | 1402