Blogs

Enterprise Social Network news & useful tips


TỔNG QUAN GIẢI PHÁP BITRIX24 TỪ YOUNET SI

YouNet SI là đối tác chính thức và hàng đầu của Bitrix24 tại thị trường Việt Nam và Đông Nam Á. Với hơn 300 dự án triển khai thành công, YouNet SI là đơn vị dẫn đầu về phát triển và ứng dụng các module mở rộng phục vụ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp trên rất nhiều ngành khác nhau. YouNet SI cũng là đơn vị dẫn đầu về phát triển, và cung cấp giải pháp/ ứng dụng quản lý nhân sự (HRIS) tiến tiến nhất trên nền tảng Bitrix24.
30 Jan 2018 | 0 | 116

6 XU HƯỚNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ ĐÁNG CHÚ Ý TRONG NĂM 2018

Theo một nghiên cứu từ IBM, một trong những yếu tố quyết định đến sức cạnh tranh của một doanh nghiệp chính là khả năng quản lý các khía cạnh nhân sự một cách hiệu quả. Vậy bước vào năm 2018, giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ nhất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công tác quản trị nhân sự sẽ có những thay đổi như thế nào?
22 Dec 2017 | 0 | 999

4 BƯỚC QUẢN TRỊ & BẢO MẬT DỮ LIỆU TOÀN DIỆN VỚI ENTERPRISE SOCIAL NETWORK

Trên thị trường, có rất nhiều giải pháp hướng đến tạo ra hạ tầng dữ liệu tập trung và đồng nhất với nhiều lớp bảo mật cho doanh nghiệp. Trong đó, việc ứng dụng các nền tảng quản trị hiện đại tích hợp quản lý dữ liệu tập trung như Enterprise Social Network được xem là một trong những giải pháp tối ưu về mặt chi phí và thời gian triển khai cho doanh nghiệp.
27 Nov 2017 | 0 | 1116